ТНГ и ЦНГ пумпе (метан, пропан бутан) у Београду и Србији, CryoGas

Booom Auto Mieten Belgrad | Logo
Booom Auto Mieten Belgrad | Anschrift Arsenija Carnojevica Boulevard 88, Belgrad BUCHEN
Booom Auto Mieten Belgrad | Telefon Booom Auto Mieten Belgrad | Telefon Booom Auto Mieten Belgrad | Telefon
Booom Auto Mieten Belgrad Flughafen | Технички и енергетски гасови

Технички и енергетски гасови

О нама
Технички и енергетски гасови, ТНГ пумпе, ЦНГ пумпе и ЛНГ пумпе - KryoGas. Предузеће за инжењеринг и производњу техничких гасова KryoGas д.о.о. послује под тим називом од 05.07.1996. године, када је своје пословање започело производњом техничких гасова. Делатност предузећа је производња и дистрибуција: Техничких гасова, ЦНГ-а, Специјалних гасова (Фреона, Хелијума и др.), ТНГ-а, Тећних горива, као и услуге инжењеринга у истим областима. 

Главни правци развоја
Технички гасови, енергетски гасови, ЛНГ, ЦНГ, ТНГ пумпе. KRYOGAS д.о.о. у деценији за нама извршио је значајна улагања у развој свог програма, који данас подразумева следећи асортиман:

  • ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ (кисеоник, азот, аргон, угљен диоксид, ацетилен, амонијак, метан, пропан, гасне смеше различитих садржаја, фреон, хелијум и др.)
  • CNG (компримовани природни гас);
  • TNG (течни нафтни гас);
  • Боце за техничке гасове и гасарска опрема;
  • Фреон (кинеског и ЕУ-порекла, у повратној и неповратној амбалажи);
  • Течна горива, Прибор и опрема за заваривање

KryoGas на српском тржишту
У области техничких гасова KryoGas заузима значајну позицију на домаћем тржишту. Пунионице техничких гасова се налазе у пословним центрима у Београду (Земун и Палилула) и у Инђији, док се дистрибуција обавља на свим пословним центрима.  

KryoGas је интензивирао свој програм техичких гасова реализацијом комплетног производно-дистрибутивног центра техничких гасова у Земуну (ПЦ Земун), у чијем саставу се налазе и лабораторија и пунионица медицинског кисеоника.

У оквиру ПЦ Инђија налази се пунионицу пропана и угљен диоксида, као и погон за испитивање амбалаже. У 2021. ЦрyоГас планира поновно пуштање у рад производног погона за ацетилен. Имајући у виду комплексне потребе потрошача – својим купцима обезбеђујемо техничке гасове (кисеоник, азот, аргон, угљен диоксид, ацетилен, амонијак, метан, пропан, фреон, хелијум, гасне смеше различитих садржаја) и енергетске гасове (ЦНГ, пропан-бутан, пропан) уз комплетну техничку и логиситичку подршку.

Од 1996. године, знање и инвентивност КрyоГас тима у фукцији је уштеде наших клијената при потрошњи свих врста индуАбоут усстријских гасова. Како проблем загађења као последица градског саобраћаја у зонама густе насељености расте, јасан правац којим се креће Европа када су у питању енергенти ЦрyоГас је препознао у својим развојним циљевима. Предузеће КрyоГас је препознало еколошки проблем коришћења конвенционалних фосилних горива и прво у Србији кренуло да развија мрежу ЦНГ станица. ЦНГ (компримовани природни гас), као гориво за моторна возила представља рационалну опцију и са еколошког и са економског становишта и примењен је у великом броју градова широм света, посебно у случају када нису развијени други алтернативни облици саобраћаја, као што су метро или брзи трамваји.

Рад са ЦНГ-ом је постао приоритет компаније, која је убрзо уложила значајна средства у изградњу својих, а истовремено и првих Станица за ЦНГ у Србији. Тренутно KryoGas дистрибуира ЦНГ кроз сопствене станице за снабдевање, и то: 3 у Београду (Земун, Палилула и Чукарица), 1 у Суботици, 1 у Инђији. У 2021. години планирано је пуштање у рад станица у Старој Пазови, Новом Саду, Смедереву и Сремској Митровици.

Како да нас контактирате?
Молимо вас да нас за све додатне информације контактирате преко нашег сајта https://www.kryogas.rs.

Booom Auto Mieten Belgrad Flughafen | Kontakt Booom Auto Mieten Belgrad - Call to action

Wie können Sie uns kontaktieren?

Sie möchten ein Auto buchen oder haben weitere Fragen? Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!