Turistička organizacija Beograda

Booom rent a car Belgrade Airport | Logo
Booom rent a car Belgrade Airport | Address Arsenija Carnojevica Boulevard 88, New Beograde BOOK
Booom rent a car Belgrade Airport | Phone Booom rent a car Belgrade Airport | Phone Booom rent a car Belgrade Airport | Phone
Booom rent a car aerodrom Beograd | Posetite Beograd

Turistička organizacija Beograda

Posetite Beograd
Turistička organizacija Beograda je javna služba Skupštine grada Beograda, osnovana sa idejom da obavlja poslove razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti na teritoriji Beograda. Naša misija je promocija Beograda kao atraktivnog turističkog odredišta, očuvanje i razvoj turističkih, kulturnih i poslovnih vrednosti i potencijala grada.

Kao destinacijska menadžment organizacija, TOB u promociji Beograda, kao turističkog odredišta, objedinjuje turističke usluge hotela, restorana, turističkih agencija, proizvođača suvenira i starih zanata, organizatora manifestacija i svih drugih delatnosti koje pružaju usluge turistima koji posećuju Beograd.

Naša vizija je da Beograd postane poželjno turističko odredište na turističkoj mapi Evrope, mesto koje se rado i uvek iznova posećuje.

Naši ciljevi idu u korak sa strategijom razvoja turizma Beograda.

Posetiocima Beograda TOB pruža turističke informacije, organizuje ture razgledanja grada autobusom, brodom, šetnje sa turističkim vodičima, pomaže u organizaciji kongresa i konferencija.

Za više informacija posetite https://www.tob.rs/sr

Rent a Car Belgrade Airport | Contact us Booom rent a car Belgrade Airport - Call to action

How to contact us?

You want to book a car or you have additional questions? Get in touch with us now!